قانون در مقابل مرد خائن

قانون در مقابل مرد خائن

قانون در مقابل مرد خائن ، از نظر قانون زن و مردی که با هم پیمان بستند و ازدواج کردند نباید به همدیگر خیانت کنند اما امروز به دلایل مختلفی مثل بی خطر شمردن خیانت ، کمبود توجه از طرف مقابل ، نبود عشق و علاقه ، هوسرانی و … باعث زیر پا گذاشتن تعهد و خیانت کردن زن و مرد به یکدیگر […]