در قرارداد اجاره ای که مدتی برای آن تعیین نشده باشد بر چه اساسی می توان ملک را تخلیه کرد؟

0
0

در قرارداد اجاره ای که مدتی برای آن تعیین نشده باشد بر چه اساسی می توان ملک را تخلیه کرد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

برای صحت قرارداد اجاره شرایطی وجود دارد شد که از شرایط اصلی قرارداد بوده و بدون تعیین آنها آن قرارداد باطل است. تعیین مدت زمان اجاره از جمله شرایط اساسی اجاره نامه خواهد بود که در صورت عدم تعیین آن، اجاره باطل خواهد بود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.