اگر شوهر درست نفقه ندهد، چه باید کرد؟

پاسخ داده شد
0
0

اگر شوهر درست نفقه  ندهد، چه باید کرد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

در این مورد می توانید نزد دادسرای محل شکایت کنید. قاضی با توجه به اوضاع مالی شوهر نفقه متناسب برای زن تعیین کرده و شوهر موظف به پرداخت هست. در صورت عدم پرداخت به مجازات قانونی حبس محکوم می شود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.