آیا کسی که به توهین و تهمت محکوم میشود، سوءسابقه برایش محسوب میشود؟

0
0

آیا کسی که به توهین و تهمت محکوم میشود، سوءسابقه برایش محسوب میشود؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

خیر، این جرایم جزء جرایمی نیست که محکومیت به آن، موجب سوءسابقه محسوب شود و لذا برای این افراد گواهی عدم سوءپیشینه صادر میگردد.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.