آیا می توان خودرو را در قبال اجرای چک یا مهریه توقیف کرد؟

0
0

آیا می توان خودرو را در قبال اجرای چک یا مهریه توقیف کرد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی مورخ سال 1394 و این موضوع که خودرو طبق ماده 24 این قانون شامل مستثنیات دین نمی باشد می توان خودرو شخص را توقیف نمود و این موضوع دارای شرایط خاص نمی باشد .

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.