آیا شوهر می‌تواند همسرش را از درس خواندن و به دانشگاه رفتن منع نماید؟

پاسخ داده شد
0
1

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از درس خواندن و به دانشگاه رفتن منع نماید؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ معمولی
0
0

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. فلذا در پاسخ باید بیان داشت اشتغال به تحصیل زوجه، اشتغال به حرفه و صنعت محسوب نشده و از شمول ماده 1117 قانون مدنی خارج است. بنابراین شوهر نمی‌تواند مانع تحصیل زنی که وظایف همسری خود را در کنار تحصیل انجام می‌دهد، بشود.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.