آیا در یک معامله ملک که فروشنده، در تاریخ مشخص شده ...

0
0

آیا در یک معامله ملک که فروشنده، در تاریخ مشخص شده به تعهدش درباره انتقال سند عمل نکرده، امکان دریافت خسارت روزانه مندرج در مبایعه‌نامه وجود دارد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

بر اساس قانون درمورد عدم ایفاء تعهدات ازطرف یكی ازمتعاملین، طرفِ دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید؛ مگر اینكه برای ایفاء تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مقرر منقضی شده باشد که در فرضِ موضوعِ شما، با عنایت به انقضاء مدت و عدم انجام تعهد از سوی فروشنده، شما مستحق مطالبه وجه التزام یا همان خسارت روزانه خواهید بود. ضمن اینکه تنظیم سند از توابع عقد بیع بوده ودر صورت درخواست شما مورد حکم قرار خواهد گرفت.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.