خانواده

وکیل طلاق - وکیل خانواده - مشاوره حقوقی طلاق - ایران وکلا

بی شک در طول زندگی در شرایطی قرار گرفته اید که در مواجه با موضوعات و مسائل مختلف خانوادگی نیازمند بهره گیری از مشاوره حقوقی بوده اید؛ به ویژه اگر در پروسه طلاق و جدایی قرارگرفته باشید. شما به وکیل طلاق نیاز پیدا خواهید کرد .

وکیل طلاق بیشترین درخواست را در بین خانواده  ها داراست.

وکیل طلاق – بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید مگر در یکی از موارد زیر:

  • از طرف همسرش وکالت در طلاق داشته باشد.
  • طلاق به صورت توافقی انجام شود
  • طلاق خلع انجام شود. به این توضیح که زن از مسائل مالی خود صرف نظر
  • نموده و مرد در ازای آن طلاق را قبول کند.
  • یکی از شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح از طرف مرد مورد نقض قرار گیرد.
اجرت المثل چیست؟
اجرت المثل چیست؟ ،پرداخت حقوق مالی به زن در طول زندگی مشترک یا در صورت جدایی یکی از روش‌هایی است که قانون‌گذار برای حمایت از...
نظرات :0
مقدار نفقه در سال 1400
مقدار نفقه در سال 1400، تعریف نفقه : مبلغی است که از جانب انفاق کننده به مستحق، به منظور رفع نیازهای اولیه زندگی پرداخت می...
نظرات :0
مراحل طلاق توافقی
مراحل طلاق توافقی قدم اول از مراحل طلاق توافقی مراجعه به مراکز مشاوره خانواده بهزیستی با مراجعه به این مراکز و ثبت دادخواست طلاق توافقی...
نظرات :0
قوانین مهم نفقه زن 1400
قوانین مهم نفقه زن ماده 1108 قانون مدنی در باره نفقه این مهم نمایان می گردد که در عقد دایم ، هرگاه زن نسبت به...
نظرات :0
همه چیز راجب فسخ نکاح
فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌هایی با طلاق دارد، به‌طور مثال به اجرای صیغه مخصوص یا حضور دو شاهد عادل نیاز...
نظرات :0
نمونه فرم درخواست انحصار وراثت
نمونه فرم درخواست انحصار وراثت خواهان : در این قسمت نام و مشخصات متقاضی ذکر می گردد خوانده : در این قسمت نام و مشخصات...
نظرات :0
همه قوانین نفقه زن 1400
همه قوانین نفقه زن ماده۱۱۰۶-  در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است . ماده۱۱۰۷- نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و...
نظرات :0
نحوه نوشتن دادخواست طلاق توافقی
دادخواست طلاق توافقی نحوه نوشتن دادخواست طلاق توافقی خواهان : مشخصات زوج …………… خوانده : مشخصات زوجه ……………….. خواسته : تقاضای صدور گواهی عدم امکان...
نظرات :0
شرایط طلاق از طرف زن
شرایط طلاق از طرف زن، منظور از موجبات طلاق یا اسباب طلاق، چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آن‌ها می‌توان...
نظرات :0