انتقال ضمانت نامه بانکی 1400

انتقال ضمانت نامه بانکی

آیا  انتقال ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است؟در پاسخ باید گفت ، انتقال هر حق مالی که استفاده از آن قائم به شخص نباشد ،مجاز است.و حق ذینفع که در ضمانت نامه مندرج است یک حق مالی است که قائم به شخص نمی باشد.اما باید توجه داشت که حق ذینفع ضمانت نامه به مطالبه وجه […]

نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی

نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی

نحوه مطالبه ضمانت نامه بانکی ، با توجه به ساز و کار و کارکرد ضمانت نامه بانکی ، ذینفع می تواند با رعایت شرایط مقرر در آن و ارائه اسناد و مدارک لازم ، نسبت به مطالبه ضمانت نامه بانکی اقدام نماید و وجه آن را مطالبه نماید . ضمانت نامه اساسا برای این صادر […]

انواع ضمانت نامه بانکی

انواع ضمانت نامه بانکی ، ضمانت نامه بانکی از نظر شکلی و موضوعی در نظام بانکی داخلی و بین المللی اقسام مختلفی دارد.که حسب توافق طرفین ،تنظیم و اجرا می شود.در ادامه به شرح انواع ضمانت نامه بانکی خواهیم پرداخت . الف) انواع ضمانت نامه بانکی از نظر موضوع مورد تضمین ۱-ضمانت نامه شرکت در […]

دعوای الزام به فک رهن

دعوای الزام به فک رهن

دعوای الزام به فک رهن ،دعوای الزام به فک رهن یکی دیگر از دعاوی بانکی می باشد که در اکثر موارد مانند دعوای ابطال سند رهنی است. رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. که در صورت امتناع مدیون از پرداخت بدهی، بتوان علیه وی اجرائیه […]

معامله مال مرهونه

معامله مال مرهونه

معامله مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی به شمار می رود که ممکن است منافی حق مرتهن باشد. چنانچه مال مرهونه به قیمتی بیش از طلب مرتهن معامله شود مازاد به مالک ملک می رسد درصورتی که حاصل فروش کمتر از میزان طلب ( بانک) برای نقیصه می بایست به راهن مراجعه نماید. […]

توقیف ملک در رهن بانک

توقیف ملک در رهن بانک

توقیف ملک در رهن بانک در صورتی که ارزش ملک بیشتر از طلب بانک باشد امکانپذیر است در صورت کمتر بودن ارزش ملک از رقم تسهیلات، مابه‌التفاوت باید توسط مالک پرداخت و در صورت بیشتر بودن ارزش ملک از رقم تسهیلات، ملک به مزایده گذاشته می شود و پس از کسر خسارت بانک و اقساط […]

معافیت از تعهدات ارزی سال 1400

معافیت از تعهدات ارزی

معافیت از تعهدات ارزی، اخذ تعهد ارزی زمانی ضرورت دارد که ورود کالا به کشور از طریق منابع ارزی بانکی تامین می شود.لذا در صورتی که بهای کالای وارداتی از وجوه ارزی خارج از منابع بانکی تامین گردد اخذ تعهد ارزی لازم نمی باشد.همچنین در برخی از مواقع نوع کالای وارداتی و یا نحوه واردات […]

مرجع رسیدگی به تخلفات تعهدات ارزی

مرجع رسیدگی به تخلفات تعهدات ارزی

مرجع رسیدگی به تخلفات تعهدات ارزی، تعهد ارزی در نتیجه عدم ورود کالا به کشور بر ذمه واردکننده قرار می گیرد. در واقع تعهد ارزی تعهدی ثانوی است که در معامله ارزی جای تعهد ورود کالا را میگیرد. در صورتی که متعهد به تعهدات خود عمل ننماید مکلف به باز فروش ارز می گردد. تخلفات […]

عوامل موثر ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

عوامل موثر ایجاد و رفع تعهدات ارزی

عوامل موثر ایجاد و رفع تعهدات ارزی، عواملی وجود دارد که پس از انعقاد معامله ارزی در ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان تاثیر دارد. این عوامل را می توان به دو بخش عوامل قانونی و عوامل قراردادی تقسیم نمود. که به شرح ذیل توضیح خواهیم داد: عوامل موثر ایجاد و رفع تعهدات ارزی عوامل […]