قوانین مهم نفقه زن 1400

مرجع رسیدگی به تخلفات تعهدات ارزی

قوانین مهم نفقه زن ماده 1108 قانون مدنی در باره نفقه این مهم نمایان می گردد که در عقد دایم ، هرگاه زن نسبت به عدم ایفای تعهدات عام و خاص زناشویی ( که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند ) بدون دلیل موجه اقدام نماید ، مستحق دریافت نفقه نبوده و تامین و پرداخت نفقه که از جمله وظایف خاص زوج می باشد از دوش او برداشته می شود. اما چنانچه امتناع از انجام وظایف زناشویی بواسطه ی مانع مشروع ( مثل بیماری ) باشد زوجه در این ایام مستحق دریافت نفقه می باشد .

 

همه قوانین نفقه زن ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی  در مورد نفقه زن بیان می‌کند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

 

اگر مردی نسبت به تامین نفقه که از جمله حقوق زن بر مرد در ازدواج دائم بوده است  کوتاهی کند، زوجه حق دارد با مراجعه به دادگاه خانواده محل زندگی خود، با تقدیم دادخواستی الزام همسرش را به تامین نفقه از دادگاه مطالبه نماید.توصیه می شود بانوان در تکمیل فرمهای چاپی مطالبه ی نفقه از مشورت اهل فن استفاده نموده تا در مسیر ثبت دادخواست دچار مشکل نشوند.

 

نکته مهم از قوانین نفقه زن : طلب زن از بابت نفقه از جمله دیون ممتاز می باشد و حتی در صورت ورشکستگی شوهر نیز همسر در وصول این مطالبات مقدم بر سایر طلبکاران خواهد بود و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و با توجه به موقعیت و شرایط زندگی متعارف زوجه و در صورت تشخیص به استحقاق او ، پس از تعیین میزان آن ، همسر را به پرداخت آن محکوم می نماید.

حال چنانچه مرد به هر دلیل نتواند نفقه را پرداخت کند و یا اجرای حکم دادگاه به واسطه ی عدم توانایی مالی ممکن نشود ، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نموده و دادگاه نیز می تواند پس از بررسی و احراز شرایط با حفظ تمامی حقوق مالی زن از جمله مهریه و نفقه ، مرد را به طلاق زن اجبار کند.

نکته ی مهم اینست که ترک انفاق دارای عنوان مجرمانه بوده و زن می تواند همسر خود را تحت تعقیب کیفری نیز قرار دهد.

ماده ۵۳ از قانون حمایت خانواده می‌گوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌‌شود.

 

تمکین در قوانین مهم نفقه زن؟

عنوان حقوقی تمکین: بر طبق قانون مدنی ، تمکین عبارتست از اطاعت کردن زوجه در انجام وظایف زناشویی ، سکونت در منزل مشترک که شوهر اختیار کرده و حسن معاشرت در تشیید مبانی خانواده ،که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین خاص و تمکین عام اطلاق می شود. همچنین در صورت ترک وظایف خاص زناشویی ، زن را ناشزه خوانده و او را مستحق دریافت نفقه نمی دانند.

قوانین مهم نفقه زن ماده 1102 قانون مدنی

اختیار تهیه مسکن در زندگی

حقوق ایران اختیار تهیه مسکن را به واسطه خصیصه مدیریت و ریاست مرد بر خانواده به بر عهده وی نهاده ( ریاست مرد بر خانواده از جمله حقوق آمره است ، یعنی خلاف آن نمی توان توافقی صورت داد ) و زن را ملزم و موظف به سکونت در منزل تعیین‌شده توسط شوهر کرده است، مگر اینکه طرفین توافق یا شرط دیگری در این خصوص با یکدیگر کرده باشند.

قوانین مهم نفقه زن

بنابراین آنچنان که در ماده مذکور نیز به صراحت قید شده، زن مکلف به سکونت و اقامت در منزل تعیین‌ شده توسط همسر خود است که این مسکن ممکن است بنا به موقعیت شغلی و اقامتگاه زوج در شهر محل اقامت وی تعیین شود.

اما ممکن است حق تهیه مسکن و محل سکونت طی شرط ضمن عقد نکاح یا طبق قرارداد یا توافقات بعدی در اختیار زن قرار داده و به وی واگذار شود که در این صورت حق انتخاب محل سکونت با زن خواهد بود. بنابراین اصل بر این است که حق تعیین مسکن با زوج است؛ مگر آنکه این حق طبق توافق به زن واگذار شود. زوجین می‌توانند پیش از عقد نکاح در این خصوص با یکدیگر توافق کنند که تعیین محل سکونت با زوجه باشد یا سکونت در شهر و محل خاصی را شرط قرار دهد و این توافق را در حین عقد قید و ثبت کنند.

البته این توافقات مانع از آن نخواهد بود که بعداً فی مابین به نحو دیگری توافق جدید انجام شود.

شما در حال خواندن همه قوانین نفقه زن بودید .

 

وکلای حقوقی ایران وکلا بهترین گروه حقوقی واقع در شهرری ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشاوره دعاوی ملکی ،خانواده و آماده عقد قرارداد با شهرک های صنعتی و کارخانه ها می باشد.

بهترین وکیل شهرری شماره تماس     02155904178      

0 0 vote
امتیاز به مطلب
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments