نمونه فرم درخواست انحصار وراثت

نمونه فرم درخواست انحصار وراثت

نمونه فرم درخواست انحصار وراثت
خواهان :
در این قسمت نام و مشخصات متقاضی ذکر می گردد

خوانده :
در این قسمت نام و مشخصات سایر وراث ( غیر از متقاضی یا متقاضیان ) ذکر می گردد

وکیل :
در این قسمت در صورت دارا بودن وکالت نام و مشخصات وکیل ( وکیل دادگستری) ذکر می گردد

خواسته :
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

دلایل و منضمات :
الف) کپی مصدق ۱- شناسنامه و گواهی فوت متوفی ۲- شناسنامه و کارت شناسایی وراث ۳- وصیت نامه متوفی ۴-عقدنامه رسمی ۵- گواهی مالیات بر ارث (عندالزوم) ب) اصل ۱- استشهادیه محضری ۲- عندالزوم وکالتنامه

شرح دادخواست
با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان …………… (مورث اینجانب / مورث موکل اینجانب) فرزند ……… به شماره شناسنامه ………… متولد سال ……… صادره از ………… که نسبت ………… با بنده/ موکل بنده دارند، به شرح گواهی فوت صادره در تاریخ …………… به علت …… در منزل/ بیمارستان در شهر …… مرحوم گردیده اند. متوفی پیرو دین …… و مذهب ……… بوده اند و وراث در زمان فوت ایشان عبارتند از:

………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ……………………… ( فرزند متوفی)
………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ……………..……… (فرزند متوفی)
………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ……….……… متولد …………..………… (همسر متوفی)
………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه ………….…… متولد ……….…….……… (مادر متوفی)
………………… فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………….… متولد ………………..…… (پدر متوفی)
متوفی به جز ورثه فوق وراث دیگری ندارند و دارایی ایشان کمتر از / بیش از پانصد میلیون ریال می باشد. لذا رسیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت مورد استدعاست.

نکته : از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ ثبت دادخواست انحصار وراثت توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می پذیرد و متعاقباً به شورای حل اختلاف ارسال می گردد.

نکته : جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اشخاصی که در سال ۱۳۹۵ و مابعد فوت نموده اند، نیازی به اخذ و ارائه گواهی مالیات بر ارث نمی باشد.

شما در حال خواندن نمونه فرم انحصار وراثت بودید

مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نمونه فرم درخواست انحصار وراثت نمونه فرم درخواست انحصار وراثت

وکلای حقوقی ایران وکلا بهترین گروه حقوقی واقع در شهرری ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشاوره دعاوی ملکی ،خانواده و آماده عقد قرارداد با شهرک های صنعتی و کارخانه ها می باشد.

بهترین وکیل شهرری شماره تماس     02155904178      

1 1 vote
امتیاز به مطلب
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments