نحوه اعتراض به ثبت ملک

نحوه اعتراض به ثبت ملک

بر طبق قانون نحوه اعتراض به ثبت ملک باید کتباً و مستقیماً به اداره ثبت صادر کننده اعلامیه ارسال شود . تعیین پرونده های اعتراضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی منتفی شده است که طبق تبصره 2 اعتراض به درخواست ثبت و تحدید حدود اعتراض باید توسط معترض ظرف یک ماه از تاریخ ارسال اعتراض به مرجع ثبت با ارائه دادخواست به مقام قضایی صالح صورت گیرد.

 

رویه به گونه ای بود که وقتی معترض اعتراض خود را به اداره ثبت احوال محلی ارائه داد ، دیگر وظیفه ای نداشت و این دفتر ثبت نام بود که موظف شد نسخه ای از اعتراض را به دادگاه محلی ارسال کند. از آنجا که اعتراض ممکن است در دادخواست ثبت شده باشد یا به طور معمول به دفتر تحویل داده شده باشد ، پس از دریافت اعتراض در دادگاه ، در صورت طرح اعتراض در دادخواست و در فرم های مخصوص و غیر آن ، در هر دو مورد قابل قبول بود.

رویه هایی مانند هزینه های دادگاه و تعداد نسخه ها و غیره نیز کامل بود ، دادگاه زمان رسیدگی را تعیین کرد ، اما اگر اعتراض در فرم درخواست قید نشده باشد یا در فرم درخواست تنظیم شده باشد ، ناقص است از جنبه های دیگر هنگام ثبت آن ، اخطار نقص صادر شد.

از آنجا که این روش در عمل مشکلات زیادی ایجاد کرده بود ، و گاهی اوقات اداره ثبت نسخه ای از اعتراض را به دادگاه نمی فرستاد ، یا می فرستاد ، و در دادگاه به نوعی تخریب می شد ، و در نتیجه از طرف دیگر دست ، آن را ادامه داد. عملیات ثبت نام متوقف می شود و از طرف دیگر ، به نوعی حقوق متقاضی ثبت نام نقض می شود.

 

در سال 1973 ، قانون فوق الذکر متقاضی را موظف کرد ظرف یک ماه پس از ارائه اعتراض خود به مرجع ثبت ، دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.

از آنجا كه قانونگذار ضمانت اجرای آن را مشخص نكرده بود ، معلوم نبود كه اگر معترض دادخواست را در دادگاه مطرح نكرد و فقط به اداره ثبت شكایت كند ، وظیفه او چه خواهد بود.

 

در سال 2001 ، آیین نامه اجرایی قانون ثبت اصلاح شد. مطابق ماده 86 اصلاحیه آیین نامه ضمن تصریح به اینكه معترض باید ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبت دادخواست را به مرجع صالح قضایی ارائه و گواهی آن را به مرجع ثبت تسلیم كند.همچنین ضمانت عدم اقدام معترض را مشخص کرد. طبق ماده 86 اصلاحیه ، اگر معترض یک ماه از تاریخ نگذشته باشد

ثبت شکایت به مرجع ثبت ، عدم تقدیم دادخواست به دادگاه صالح ، ثبت نام کننده یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه کرده و گواهی عدم تشکیل دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم کند. پس از دریافت گواهینامه مذکور ، سازمان ثبت اسناد بدون توجه به اعتراض ، طبق مقررات ، عملیات ثبت را ادامه می دهد.

شرایط دادخواست اعتراض

دادخواست ارسالی از طرف اعتراض کننده به دادگاه ، مانند سایر دادخواست ها ، باید دارای شرایط مندرج در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و از این نظر با سایر دعاوی فرقی ندارد.

مطلب پیشنهادی انواع ونحوه بازداشت اموال و قوانین آن

با توجه به اینکه با پذیرش معترض ، مالک ملکی که تقاضای آن ثبت شده است ، به عبارت دیگر ، نتیجه دادخواست اعتراض ، ثبت معترض در مال خاصی است که دارای ارزش مالی است.

بنابراین دادخواست اعتراض به ثبت دعوی مالی است . و از آنجا که دادخواست املاک غیرمنقول است ، طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص مصوب سال 1973 ، براساس قیمت منطقه بندی ، هزینه های دادگاه باید پرداخت شود. و تمبر مالیاتی و سایر حقوق مربوط به انجمن باید بر اساس ادعای مالی محاسبه و عمل شود.

وکلای حقوقی ایران وکلا بهترین گروه حقوقی واقع در شهرری ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشاوره دعاوی ملکی ،خانواده و آماده عقد قرارداد با شهرک های صنعتی و کارخانه ها می باشد.

بهترین وکیل شهرری شماره تماس     02155904178      

0 0 vote
امتیاز به مطلب
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments