مشاع و مفروز

مشاع و مفروض

مشاع و مفروز ، مال مشاع ملکی است که در آن دو یا چند نفر حق مالکیت بخشی از آن مال ،مالکیت دارند. به عنوان مثال ، اموالی به طور مشترک و داوطلبانه توسط دو یا چند نفر خریداری می شود ، یا پس از مرگ فردی ، اموال وی به وراث او می رسد. در این حالت ، مالکیت مال تا زمان تفکیک بین وراث تقسیم می شود.

مالکین مشاع می توانند سندهای مجزا داشته باشند و اقدام به فروش یا انتقال ملک نمایند و این اشاعه در مالکیت مانع درخواست و صدور سند مجزا برای آن ها نخواهد بود. مالکین مشاع با توجه به سهم خود می توانند درخواست صدور داشته باشند. در سند مشاع سهم مالکانه مشاعی هریک از شرکاء بیان می شود.

در فروش و انتقال مال مشاع ، از آنجا که فروش مال مشاع بدون تقسیم مال و تعیین سهم شرکا امکان پذیر نیست ، شریکی که از فروش ملک راضی نیست و سند یا قرارداد امضا نکرده است  این حق را دارد که علیه شرکاء دعوی افراز فروش ملک مشاع را مطرح نماید و درخواست افراز ملک را داشته باشد. تفکیک بین مالکان اصلی مال مشترک اتفاق می افتد ، مگر اینکه مالک به فروش مال به شرکای دیگر رضایت دهد ، در این صورت بین مالکان فعلی اتفاق می افتد.

تفکیک یکی از راه های جدا کردن املاک مشترک است. ملک مفروز در برابر ملک مشاع قرار دارد و ملک مشاع با تقسیم به ملک مفروز تبدیل می شود. یکی از تفاوت های ملک مشاع با ملک منفرد این است که ملک مشاع دارای دو یا چند مالک است اما مال جداگانه یک مالک دارد. از طرف دیگر ، هر تصمیمی در مورد املاک مشترک به عهده همه مالکان است و باید رضایت همه جلب شود ، اما در یک مالکیت جداگانه ، تصمیم به عهده مالک است.

فروش مال مشاع

در فروش املاک مشترک به دلیل مالکیت های متعدد مسائل زیادی وجود دارد. با این حال ، باید توجه داشت که هر مالک مشترک حق داشتن دارایی قانونی مانند فروش یا انتقال را دارد. اما در عین حال توقیف مادی املاک مشترک باید با اجازه و رضایت سایر مالکان و شرکا انجام شود.

در فروش یک ملک یا ساختمان مشترک ، شریک مشترک بر دیگران مقدم است تا حق تقدم داشته باشد. اگر شریک قصد خرید آن سهم را نداشته باشد ، نوبت به شخص ثالث می رسد و او می تواند ملک را خریداری کند.

شریک مال مشاع می تواند تقاضای تقسیم اموال او و سایر شرکا را در هر زمان کند. مگر اینکه این تقسیم از نظر قانونی امکان پذیر نباشد.

برای فروش یا انتقال اموال مشاع ، شرکا می توانند درمورد نحوه تقسیم املاک بین خود توافق کرده و در مورد مساحت و سهم و سهم هر یک از شرکا توافق نمایند و فقط برای تهیه سند رسمی به اداره ثبت مراجعه کنند .

اما موارد بسیاری وجود دارد که شرکای مال مشاع بر سر تقسیم توافق نمی کنند یا مال را نمی توان تقسیم یا تفکیک کرد ، در این صورت باز هم شرکا می توانند مال را بفروشند یا انتقال دهند.

به این صورت که اگر سند ملک مشاع در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد مالک مشاعی به راحتی می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک، درخواست افراز ملک مشاع را داشته باشد. بنابراین مالک مشاعی برای افراز زمین مشاعی جهت فروش سهم خود باید به اداره ثبت محل وقوع ملک مراجعه کند. واحد ثبتی با رعایت قوانین و مقررات ملک مشاعی را افراز می کند. بعد از تفکیک ملک میان مالکان مشاعی تنظیم تقسیم نامه برای استیلاء بر سهم مفروزی مالکان ضروری است.

به این ترتیب اگر سند مالکیت مشاع در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود ، مالک مشاع می تواند به راحتی تقاضای تفکیک مال مشاع را از اداره ثبت املاک درخواست کند. بنابراین ، مالک مشترک باید برای تقسیم زمین مشترک خود به اداره ثبت املاک برای فروش سهم خود مراجعه کند. واحد ثبت املاک را با رعایت قوانین و مقررات از هم جدا می کند. پس از تقسیم اموال بین مالکان مشاغل ، ایجاد یک بخش برای تسلط بر سهم مالکان ضروری است.

روند تفکیک به این صورت است که متقاضی به اداره ثبت احوال مراجعه می کند و تقاضای تفکیک اموال مشترک را می کند ، سپس نماینده ثبت به محل املاک مشترک می رود. ثبت کننده ، بر اساس شماره پلاک ثبت در سند ، بررسی های لازم را برای جداسازی انجام می دهد. اگر محدوده ملک حد نصاب لازم برای تفکیک را داشته باشد ، شرکایی که نماینده ثبت و نقشه بردار هستند در یک روز خاص حضور خواهند داشت و نقشه بردار صورتجلسه تفکیک ملک را که به امضای شرکا رسیده آماده می کند.

مظلب پیشنهادی برای مطالعه بیشتر رفع بازداشت دائم

اگر ملک به دلایلی از قبیل مساحت کوچک و. قابل تفکیک نباشد ، به مالک گواهی عدم توانایی در تفکیک ملک برای فروش اعطا می شود. البته نظر واحد ثبت در مورد عدم امکان تفکیک ملک برای هر یک از شرکا تا 10 روز قابل اعتراض است. شریک مشترکی که قصد فروش سهم خود را دارد می تواند از دادگاه بخواهد حکم تخلیه املاک فروش را صادر کند ، به این ترتیب دادگاه می تواند حکم فروش مال را صادر کند و این حکم قطعی و غیرقابل فسخ است. بنابراین تقسیم اموال مشاع که دارای شرکای متعددی است ، گاهی با رضایت شرکا و گاه با دستور قانونی انجام می شود. دستور فروش ملک مشترک خارج از نوبت رسیدگی می شود و نیازی به هزینه دادرسی نیست. در دادخواست جدایی ، کلیه مالکان مشترک باید به عنوان شاکی یا متهم در دادخواست حضور داشته و از روند رسیدگی کاملاً آگاه باشند.

اگر مال مشاع بیش از دو شریک داشته باشد ، هر یک از شرکا می تواند سهم مشترک خود را به دیگری بفروشد و هیچ مانعی برای این کار وجود ندارد ، هرچند بهتر است فروشنده قصد خود را برای فروش سهم به سایر شرکا با اظهارنامه اعلام کند. .

فروشنده ملک باید مراقب باشد که فروش سهم متعلق به فروشنده به هیچ وجه مغایر قانون نبوده و هیچ جرمی مرتکب نشده و از نظر حقوقی مالک محسوب می شود. اما اگر او سهام سایر شرکا را بفروشد ، عمل وی انتقال مال دیگری است که جرم محسوب می شود و مشمول مقررات کیفری است. به عنوان مثال ، اگر مالک مشاع یک قسمت خاص از مال را به طریقی خاص به دیگری بفروشد ، معامله در آن قسمت در رابطه با سهم سایر مالکان فروشنده این ملک جرم است.

وکلای حقوقی ایران وکلا بهترین گروه حقوقی واقع در شهرری ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشاوره دعاوی ملکی ،خانواده و آماده عقد قرارداد با شهرک های صنعتی و کارخانه ها می باشد.

بهترین وکیل شهرری شماره تماس     02155904178      

0 0 vote
امتیاز به مطلب
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments