شرایط طلاق از طرف زن

شرایط طلاق از طرف زن

شرایط طلاق از طرف زن، منظور از موجبات طلاق یا اسباب طلاق، چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آن‌ها می‌توان اقدام به طلاق کرد.

این اسباب، بعضاً به صورت مکرر در قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده و بندهای دوازده گانه سند عقد نکاح ذکر شده است.

شرایط طلاق از طرف زن

1-  پرداخت نکردن نفقه زن

استنکاف (خودداری) یا عجز (ناتوانی) شوهر از پرداخت نفقه یکی از مواردی است که زن می‌تواند مستند به عدم اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه، درخواست طلاق نماید.

در این مورد زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شوهر وی را اجبار به طلاق کند.

استناد زن به عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر، باید مبتنی بر حکم دادگاه باشد. بدین صورت که زوجه به طرفیت شوهر خود، دعوای الزام به پرداخت نفقه را نزد محکمه مطرح می‌نماید.

دادگاه، پس از رسیدگی، میزان نفقه‌ای را که باید به زن تعلق بگیرد ، مشخص کرده.

زوج، پس از دریافت حکم دادگاه، ملزم به اجرای آن بوده و چنانچه پس از صدور اجراییه علیه وی، رأی را اجرا نکند، زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

اگر زوج، حکم دادگاه را که همان اجبار به طلاق زوجه است، اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی دادگاه، به جای شوهر، اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد.

مورد دوم شرایط طلاق از طرف زن

2- عسر و حرج

در صورتی که برای دادگاه ثابت شود که ادامه زندگی و دوام زوجیت، موجب عسر و حرج (مشقت شدید و سختی بیش از حد که عادتاً قابل تحمل نباشد) است، دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه، زوج را اجبار به طلاق نماید.

در صورتی که اجبار وی ممکن نباشد، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان به زوجه، قاضی به عنوان نماینده زوج، زن را مطلقه می‌کند.

مورد سوم شرایط طلاق از طرف زن

3-غیبت شوهر بیش از چهار سال (غایب مفقودالاثر)

برابر قانون مدنی، یکی از شرایط طلاق از طرف زن هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند.

در این مورد دادگاه‌ها زمانی می‌توانند حکم طلاق را صادر کنند که پس از دریافت درخواست طلاق از طرف زن، زوجه در یکی از روزنامه‌های محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران، سه دفعه متوالی (پشت سر هم) هرکدام به فاصله یک ماه، آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید تا به دادگاه اطلاع دهند.

هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و خبری از وی یا زنده بودن او نرسد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

بنابر این قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخِ آخرین خبرِ غایب، دادگاه نمی‌تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند.

از نظر تشریفات رسیدگی در این حال، زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام کند.

اما در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده (مجهول‌المکان) تقدیم می‌کند.

یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می‌کند. (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده در صورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.

نکته: با توجه به طولانی بودن بازه زمانی گفته شده در قانون، مورد اخیر، خود می‌تواند از مصادیق عسر و حرج به تشخیص دادگاه شمرده شده و مبنای طلاق زن قرار گیرد.

مورد چهارم شرایط طلاق از طرف زن

4- شروط دوازده گانه برای طلاق از طرف زن

12 شرط طلاق از طرف زن

 1. اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
 2. اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.(ضرب و شتم،توهین و…)
 3. اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
 4. اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
 5. مورد پنجم شرایط طلاق از طرف زن این است که مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
 6. محکوم شدن مرد به مجازات 5 سال حبس و یا بیشتر.
 7. اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
 8. غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
 9. محکومیت مرد به هر جرم و مجازات‌های تعزیری و حدی.
 10. بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
 11. مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
 12.  مورد آخر شرایط طلاق از طرف زن ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

مطالعه بیشتر شرایط و روند طلاق با داشتن حق طلاق

وکلای حقوقی ایران وکلا بهترین گروه حقوقی واقع در شهرری ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشاوره دعاوی ملکی ،خانواده و آماده عقد قرارداد با شهرک های صنعتی و کارخانه ها می باشد.

بهترین وکیل شهرری شماره تماس     02155904178      

0 0 vote
امتیاز به مطلب
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments