روش های الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند

روش های الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ،مشکلاتی که معمولاً در معاملات رخ می دهد و خریداران با آن روبرو می شوند ، خودداری فروشنده از حضور در دفتر خانه و تهیه و تنظیم سند رسمی انتقال است. این یک نقض تعهد است در حالی که فروشنده اغلب درصد بالایی از قیمت معامله را دریافت می کند. در معاملات ، فروشندگان هنگام تنظیم قرارداد ، 90٪ از قیمت معامله را دریافت می کنند و 10٪ را برای تهیه و تنظیم سند رسمی نگه می دارند ، این یک توافق نفی مابین است و آنها می توانند این مبلغ را با توجه به شرایط خود تنظیم کنند.

آیا داشتن مبایعه نامه به عنوان سند کافی است؟

اگر خریدار مبلغ عمده را پرداخت کرده باشد ، موضوع تهیه سند برای وی بسیار مهم است و تا زمانی که سند رسمی به نام وی تنظیم نشود ، دولت و دادگاه ها او را طبق مواد 22 و 47 به عنوان مالک نمی شناسند. قانون ثبت احوال کشور. دادگاهها فقط شخصی را که ملک به نام او ثبت شده است به عنوان مالک در نظر می گیرند و داشتن وکالت نامه یا حتی وکالت نامه منقول به معنای مالکیت نیست.

نحوه الزام فروشنده به تنظیم و راهکارها

پس از تنظیم قرارداد ، طرفین قرارداد معمولاً توافق می کنند که در تاریخ مشخص شده در قرارداد برای تهیه سند رسمی انتقال و پرداخت مابقی قیمت معامله در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند. اگر فروشنده از انجام تعهد خود امتناع ورزد و در تاریخ مذکور در دفتر حاضر نشود ، خریدار می تواند در همان تاریخ در دفتر حضور یابد و مابقی قیمت معامله را پرداخت کند و از محضر برای صدور گواهی عدم حضور درخواست کند. که در تاریخ مقرر شده در مبایعه نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع کرده است.

در صورتی که در قول نامه ویا دفترخانه  تاریخ حضور مشخص نشده باشد، خریدار  با ارسال اظهار نامه رسمی محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع می دهد. در صورت حاضر نشدن فروشنده در تاریخ معین در اظهارنامه خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح (در خصوص املاک محل وقوع ملک ملاک صلاحیت است) مراجعه نماید؛ بنابراین چنانچه در هنگام معامله اموال غیر منقول مانند املاک و اراضی و ابـنیه و همچـنین اموال منقولی که دارای سند رسمی می‌باشند مانند اتومبیل، فروشنده تعهد کرده باشد که در زمان خاصی سند رسمی اموال فروخته شده را به نام خریدار تنظیم نماید و از این تعهد سرباز زند خریدار می‌تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده به مرجع قضایی مربوطه تسلیم کند. دادگاه نماینده خود را طی نامه‌ای جهت تنظیم سند به دفترخانه معرفی میکند و نماینده دادگاه به جای فروشنده اسناد نقل و انتقال را امضا می‌کند.

نکته :

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم  شود و مطابق قانون هزینه دادرسی پرداخت شود همچنین دلایل خرید ملک نیز باید پیوست دادخواست گردد همچنین پلاک ثبتی ملک باید به طور مشخص و دقیق در دادخواست ذکر شود.

نکته مهم :

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نمی دهد در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه طلب نمود.

اگر خریدار یا فروشنده هر کدام قبل از تنظیم سند رسمی فوت کنند در این صورت شخص خواهان باید دادخواست خود را به طرفیت ورثه طرف معامله تقدیم می کند. همچنین گواهی انحصار وراثت شخص متوفی نیز باید ضمیمه دادخواست شود.

وکلای حقوقی ایران وکلا بهترین گروه حقوقی واقع در شهرری ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشاوره دعاوی ملکی ،خانواده و آماده عقد قرارداد با شهرک های صنعتی و کارخانه ها می باشد.

بهترین وکیل شهرری شماره تماس     02155904178      

0 0 vote
امتیاز به مطلب
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments