امور خانواده

بی شک در طول زندگی در شرایطی قرار گرفته اید که در مواجه با موضوعات و مسائل مختلف خانوادگی نیازمند بهره گیری از مشاوره حقوقی بوده اید؛ به ویژه اگر در پروسه طلاق و جدایی قرارگرفته باشید. آنچه واضح است بررسی این گونه مسائل نیازمند دانش حقوقی کافی و تخصصی در این زمینه است. بنابراین، وکالت امور خانواده به عنوان یکی از زمینه های تخصصی حوزه وکالت و امور حقوقی می تواند بسیار راه گشا باشد .موضوعاتی از جمله مهریه، نفقه زن، اجرت ‌ المثل ایام زناشویی، طلاق زوجین، طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن، حضانت فرزند، نفقه فرزند و … همگی موضوعاتی هستند که در دایره دعاوی امور خانواده قرار می گیرند.

گروه ایران وکلا متخصص در دعاوی امور خانواده با بهره گیری از وکلای مجرب و حرفه ای آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در این زمینه می باشد.

جدیدترین مطالب در مورد دعاوی خانواده / طلاق ....