ابطال اجراییه توسط وکیل

ابطال اجراییه توسط وکیل

ابطال اجراییه توسط وکیل ، وکیل ابطال اجراییه به وکیلی گفته می شود که جلوی اجراییه دادگاه بدوی را گرفته و به دفاع از موکل خویش به نقص ها و اشتباهات اجراییه می پردازد تا ابطال اجراییه صورت پذیرد. چرا که در ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است که هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه بدوی یا همان نخستین می تواند به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را باطل یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

پس وکیل محکوم علیه می تواند درخواست خود را نسبت به ابطال اجراییه به دادگاه صادر کننده اجراییه تقدیم نماید تا جلوی اجراییه گرفته شود.

ابطال اجراییه توسط وکیل

گاهی در روند صدور اجراییه اشتباهات و نقص هایی پیش می آید که شخص محکوم شونده با گرفتن وکیل به موقع و مشورت با وکیل می تواند جلوی اجراییه و ضرر حتمی اجراییه را با کمک وکیل ابطال اجراییه را بگیرد.

برای ابطال اجراییه باید مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، دادخواست تنظیم شود وکیل ابطال اجراییه دادخواست ابطال اجراییه را به دادگاه صالحی که اجراییه را صادر کرده تقدیم می نماید تا بر اساس مستندات و دفاعیات وکیل ابطال اجراییه صورت پذیر.

ابطال اجراییه توسط وکیل

در صورتی که اجراییه اشتباه صادر شده باشد و باعث تضییع حقوق محکوم علیه یا شخص ثالث شده باشد و این حکم ضرر و زیانی را متوجه او کرده باشد، محکوم علیه یا شخص ثالث (هر شخصی به جز طرفین دعوا که در موضوع دعوا ذی نفع باشد) می توانند همراه با دادخواست ابطال اجراییه، تقاضای اعاده وضع به حالت سابق (جبران خسارت ناشی از حکم و برگرداندن حقوق از دست رفته محکوم علیه) را نیز داشته باشند.

ابطال اجراییه توسط وکیل

مواردی که سبب ابطال اجراییه می شود:

– هرگاه خوانده مبلغ بدهی را پرداخت نماید و یا دعوی اصلی اقامه نکند به درخواست خوانده، موجب ابطال اجراییه تامین خواسته می گردد. ( در تعریف تامین خواسته باید عنوان داشت در صورتی که طلب شخصی به موجب اسناد تجاری و یا رسمی محرز باشد و یا به جهت ضرورت در حفظ مال، دادگاه قبل از صدور رای با صدور اجراییه اقدام به توقیف مال بدهکار معادل بدهی که به طلبکار دارد می کند گفته می شود.)

– در صورتی که اجراییه صادر گردد و هنوز تجدید نظرخواهی انجام نشده باشد، شخص ثالثی که اجراییه را موجب ورود ضرر به حقوق خود بداند تا زمانی که رای قطعی صادر نشده است می تواند با اثبات اینکه که اجراییه به ضرر اوست وارد دعوای مرتبت با عامل صدور اجراییه گردد می تواند خود یا وکیل قانونی شخص دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم نماید و در نتیجه موجب ابطال اجراییه از جانب شخص ثالث گردد.

– هرگاه دادگاه اقدام به صدور اجراییه مبنی بر دستور موقت نماید، خوانده می تواند برای رفع دستور موقت، ابطال اجراییه دستور موقت را از داد گاه صالحی که دعوای منجر به اجراییه در آن اقامه شده درخواست نماید ، در این صورت هرگاه خواهان تا مدت ده روز از صدور اجراییه دستور موقت دعوی اصلی را اقامه نکند، دادگاه به درخواست خوانده ، اقدام به ابطال اجراییه می نماید .

در تعریف دستور موقت باید عنوان داشت به اقدامی گفته می شود که به موجب آن برای جلوگیری از ضرر و زیان و تلف شدن موضوع دعوی، قبل از صدور رای قطعی، انجام می شود و دادگاه اجراییه را مبنی بر جلوگیری از عمل و یا انجام عمل یا توقیف مالی صادر می کند.

در موارد بالا وکیل ابطال اجراییه به راحتی می تواند بنا به موارد مندرج در قانون جلوی اجراییه و ضرر زیان ناشی از آن را بگیرد در نتیجه پیشنهاد ما به شما مشورت با وکلای ابطال اجراییه برای جلو گیری از ضرر زیان ناشی از اجراییه های صادره از مراجع مذکور می باشد .

شما در حال خواندن ابطال اجراییه توسط وکیل بودید .

وکلای حقوقی ایران وکلا بهترین گروه حقوقی واقع در شهرری ارائه دهنده خدمات حقوقی و مشاوره دعاوی ملکی ،خانواده و آماده عقد قرارداد با شهرک های صنعتی و کارخانه ها می باشد.

بهترین وکیل شهرری شماره تماس     02155904178      

0 0 vote
امتیاز به مطلب
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments